Wettelijke informatie

Contactinformatie

Van Cauter Advocaten
Gustaaf Callierlaan 175, 9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 233 68 53
www.vancauteradvocaten.be
info@vancauteradvocaten.be
BTW BE0809.451.934

 

Van Cauter Advocaten bestaat uit:

Mr. Joris Van Cauter (werkend onder de BVBA Advocaat Joris Van Cauter)
Mr. Karel De Meester
Mr. Gaëlle De Reu
Mr. Julie Verbeek
Mr. Charlotte Kerckhofs
Mr. Julie Lenaerts

 

Het gebruik van de website van Van Cauter Advocaten is onderhavig aan de gebruiksvoorwaarden hieronder beschreven. Door het bezoeken van de website van Van Cauter Advocaten erkent u kennis te hebben van deze gebruiksvoorwaarden en verklaart u zich ermee akkoord.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en louter informatief. Het maakt geen persoonlijk of professioneel advies uit en vormt evenmin een aanbod dat Van Cauter Advocaten kan verbinden. Er kunnen geen rechten worden afgeleid uit de ter beschikking gestelde informatie. Het persoonlijk gebruik van de informatie is op eigen risico.

Van Cauter Advocaten kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het (in)direct gebruik van de beschikbare informatie op de website.

De website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Deze websites zijn niet gelinkt aan Van Cauter Advocaten en deze laatste heeft dus geen enkele controle over de inhoud ervan. Van Cauter Advocaten kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade resulterend uit het bezoeken of gebruiken van deze websites.

Hoewel de informatie op de website werd met de meeste zorg wordt opgesteld en ter beschikking werd gesteld, kunnen wij niet vermijden dat sommige informatie verouderd raakt, onvolledig of onjuist is. Wij doen echter al het mogelijke om dit te voorkomen. Mocht u toch een gebrekkigheid opmerken, gelieve dit dan te laten weten op info@vancauteradvocaten.be.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan zijn voorbehouden aan BVBA Advocaat Joris Van Cauter. De website (inclusief het design), de onderliggende software, de inhoud, de gebruikte foto’s, etc. zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is verboden enige inhoud van de website te kopiëren, downloaden, publiceren, te reproduceren of openbaar ter beschikking te stellen zonder voorgaande en schriftelijke toestemming van de BVBA Advocaat Joris Van Cauter. Elk gebruik van de website dient strikt voor eigen rekening te zijn.

 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd in geval van eventuele geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van het bezoek en gebruik van deze websites.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en deontologie

Alle advocaten werkzaam bij Van Cauter Advocaten zijn verzekerd voor eventuele beroepsaansprakelijkheid bij AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits.

Eveneens zijn zij gebonden aan de deontologische regels opgelegd door de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten bij de balie van Gent.

 

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid