Het kantoor

Van Cauter Advocaten werd in 2011 opgericht door mr. Joris Van Cauter. Het is een jong, maar ervaren kantoor gespecialiseerd in alle domeinen van het strafrecht.

 

Van Cauter Advocaten staat particulieren die ervan verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd bij doorheen elke fase van de strafrechtelijke vervolging (onderzoeksfase, vonnisfase, strafuitvoering). Daarnaast staat het kantoor geregeld slachtoffers van misdrijven bij gedurende de gehele strafrechtelijke- dan wel burgerrechtelijke procedure.

 

Het kantoor staat cliënten bij in vaak delicate, mediagevoelige en juridisch technisch complexe dossiers waarbij steeds ingezet wordt op gedrevenheid en grondigheid, zowel op procedureel vlak als op inhoudelijk vlak. Het kantoor streeft steeds naar een heldere en pragmatische aanpak van elk dossier. De omvang van het kantoor garandeert de cliënt een persoonlijk contact met de advocaat die het dossier opvolgt. Eerlijkheid, openheid en overleg met de cliënt staan daarbij altijd centraal.

 

Naast particulieren verleent Van Cauter Advocaten ook bijstand aan rechtspersonen die sinds de invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen (artikel 5 Strafwetboek) strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Het kantoor verleent ook advies en ondersteuning aan professionelen en andere advocaten in zaken van algemeen strafrecht alsook in technisch-juridische zaken (vb. advies over de opportuniteit en slaagkansen van een strafklacht, cassatieadviezen en/of procedures, e.d.).

 

Van Cauter Advocaten beschikt over vier advocaten die gespecialiseerd zijn in cassatieprocedures. Mr. Joris Van Cauter, mr. Karel De Meester, mr. Catherine Gysels en mr. Charlotte Kerckhofs zijn houder van het getuigschrift van de bijzondere opleiding in cassatieprocedures in strafzaken. Sinds 1 maart 2016 is voor het instellen van een cassatieberoep of het opstellen van een memorie tot staving van cassatiemiddelen vereist dat de advocaat houder is van dit getuigschrift.

 

Daarnaast beschikt het kantoor over een uitgebreid netwerk van deskundigen op wie een beroep kan worden gedaan.

 

Het bureau is gevestigd in Gent, maar behandelt dossiers over het gehele land.

Wie zijn we

Maak kennis
Het team

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid