Eigenaar cannabisloods krijgt werkstraf

Media

23 juni 2021

De Gentste eigenaar van een loods die verhuurd werd aan Bulgaren dewelke er een cannabisplantage onderbrachten is in graad van beroep veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Zijn straf werd hervormd van 18 maanden effectief naar een werkstraf van 200 uur.

Hij werd vrijgesproken de diefstal van elektriciteit. 

 

Van Cauter Advocaten stond de eigenaar van de loods bij tijdens deze procedure.

Artikel in De Krant van West-Vlaanderen van 23 juni 2021:

https://kw.be/nieuws/criminaliteit/drugs/eigenaar-cannabisloods-krijgt-werkstraf/

 

Laatste publicaties

HLN, 28 september 2022

Actrice Sand Van Roy wil Franse regisseur Luc Besson voor Belgische rechter slepen na klacht over meerdere verkrachtingen

De klacht van de Belgische actrice Sand Van Roy (34) tegen de Franse regisseur Luc Besson (63) werd woensdagmorgen in de raadkamer van Brugge behandeld. De jonge vrouw zegt dat ze meermaals verkracht werd door de bekende Fransman. In Frankrijk werd de zaak geklasseerd, maar ze hoopt nu om via het Belgische gerecht toch verder te geraken. “Ik ben mijn vertrouwen in bepaalde mensen kwijt. Niet in het ganse rechtssysteem”, zegt ze.

Tegenwoordig woont ze in Knokke-Heist. En ze zit in het tweede jaar Rechten aan de universiteit in Nederland. Al geeft Sand Van Roy (34), een Belgische actrice, toe dat ze niet al te vaak naar de les gaat. “Ik studeer heel gemakkelijk. En doe het voornamelijk op mezelf”, vertelt ze. “Of ik niet gedegouteerd ben door alles wat met het rechtssysteem te maken heeft? Neen, dat niet. Ik ben wel mijn geloof in bepaalde mensen kwijt. Maar het feit dat ik vandaag mijn zegje kon doen en dat er naar mij geluisterd werd toont aan dat het systeem op zich werkt.”

 

Haar zegje, dat deed ze woensdagmorgen in de raadkamer van Brugge. Die boog zich over haar klacht tegen de bekende Franse regisseur Luc Besson (63). Van Roy beticht de zestiger van verschillende verkrachtingen en misbruik. Ze stapte ook in Frankrijk al naar de politie, maar daar werd geen gevolg aan haar klacht gegeven. “Wij hebben de verhoren van meneer Besson gelezen”, zegt meester Joris Van Cauter, die de actrice bijstaat. “Dat zijn geen verhoren, maar interviews van een vedette. Het probleem is dat meneer Besson in Frankrijk als een idool van de cinema werd behandeld en niet als de verdachte in een verkrachtingszaak.”

Besson grote naam in cinema

Sand Van Roy werd geboren in Nederland, groeide op in Hasselt en woont nu dus aan de Belgische kust. Op haar zeventiende werd ze een gevierd model en in 2015 brak ze in Parijs ook als stand-upcomedian en actrice door. En zo kwam ze ook in contact met Luc Besson, één van de belangrijkste filmbazen in Europa. Hij is de regisseur, scenarist of producent van filmkleppers als Taxi, Léon, Nikita en The Fifth Element. Daarvoor werkte hij samen met grote namen als Scarlett Johansson, Rihanna en Morgan Freeman.

Maar ook Sand Van Roy kon de Fransman charmeren. Alleen maakte die volgens haar al snel misbruik van haar. De twee bleven samenwerken, maar volgens de actrice werd ze meermaals misbruikt en bruut verkracht door Besson. Daarbij verloor ze op een bepaald moment zelfs het bewustzijn. Ze stapte met de medische bewijzen naar het gerecht. “En aanvankelijk luisterden ze en waren ze begripvol”, vertelt ze. “Tot ik de naam van Luc Besson liet vallen. Plots sloeg de hele sfeer om.”

De zaak werd geklasseerd en Van Roy werd in verschillende Franse media zelf beschimpt. Zo werd geschreven dat ze als prostituee werkte. Maar de magazines die dat schreven, werden ondertussen in Frankrijk veroordeeld voor laster en eerroof. Alleen, de zaak rond het misbruik van Besson werd wél geklasseerd zonder gevolg. En daarom rust de hoop van Van Roy nu bij het Belgische gerecht. Voor het geld doet ze het niet, want een schadevergoeding vraagt ze niet. “Ik wil eigenlijk gewoon dat hij veroordeeld wordt en dat gerechtigheid geschiedt.”

Verdediging Besson: “Klacht is onontvankelijk in ons land”

Maar daarvoor hoeft ze niet meteen op de steun van het Brugse parket te rekenen. Want die vroegen de raadkamer woensdagmorgen om de klacht onontvankelijk te verklaren. Net zoals Virginie Cottyn, die als advocaat voor Luc Besson optreedt. “Het gaat om een buitenlandse verdachte, die niet in ons land is aangetroffen en die geen feiten in België heeft gepleegd”, legt ze uit.

Maar daar nemen Sand Van Roy en haar advocaat Joris Van Cauter geen genoegen mee. Zij kijken daarvoor nu naar het Grondwettelijk Hof. Dat stelt namelijk dat ons land zich gerechtelijk niet kan moeien in verkrachtingszaken met landgenoten die zich in het buitenland afspeelden met een buitenlandse verdachte. “Wij hebben gevraagd om de verkrachting van een Belgische onderdaan ernstig te nemen”, zegt meester Van Cauter. “En daarom hebben we gevraagd om het Grondwettelijk Hof te bevragen. Slachtoffers van verkrachting in het buitenland blijven vandaag in de kou staan en dat is onrechtvaardig. Nu kunnen wij enkel klacht indienen als de dader ook naar België komt, maar dat zal niet gebeuren in deze. En we willen nu dat het grondwettelijk hof zich daar over buigt.”

“Zodat slachtoffers niet meer in de kou staan”

Van Roy kwam woensdagmorgen ook zelf haar zegje doen. Zij hoopt dan ook dat ze iets kan veranderen. “Niet alleen voor mezelf. Maar ook voor andere slachtoffers”, zegt ze. “En iemand moet nu eenmaal de eerste zijn. Het is de bedoeling dat slachtoffers in de toekomst niet meer in de kou blijven staan.”

Artikel uit HLN, 28 september 2022

 

Lees meer
Het Nieuwsblad, 28 september 2022

Actrice Sand Van Roy wil Franse regisseur Luc Besson in België voor de rechter: “Deze zaak weegt al vier jaar op mijn leven”

De Hasseltse actrice Sand Van Roy heeft in België een klacht ingediend tegen de Franse regisseur Luc Besson. Ze beschuldigt hem al enkele jaren van verkrachting, maar ving eerder bij het Franse gerecht meermaals bot. De raadkamer van Brugge moet nu oordelen of ze de zaak ook in België zullen behandelen.

De Hasseltse actrice Sand Van Roy (34) probeerde het al meermaals in Frankrijk, maar ving steeds bot. Woensdag stond ze daarom in de raadkamer in Brugge om het dit keer ook in België te proberen. Ze heeft er een klacht ingediend tegen de Franse regisseur Luc Besson (63), bekend van onder meer NikitaLéonLe Grand Bleu en Taxi. De in Nederland geboren actrice beschuldigt de regisseur ervan haar twee jaar lang te verkrachten. Volgens haar hadden de twee een gewelddadige, niet consensuele relatie. Ze heeft het onder andere over een verkrachting op de avond van 17 mei 2018 in een kamer van Hotel Bristol in Parijs. Dat misbruik vormde de directe aanleiding voor het indienen van haar klacht. Maar volgens Van Roy waren er al verschillende voorgaande feiten gebeurd.

In 2018 stapte ze al naar het Franse gerecht, maar de zaak werd geklasseerd omdat de onderzoekers “de aanklacht niet hard konden maken”. Van Roy probeerde het opnieuw, maar de zaak werd geseponeerd. Ze probeerde het daarna nog een keer in hoger beroep, maar ving ook daar bot. De regisseur heeft de feiten tot nu toe trouwens altijd ontkend.

Grondwettelijk Hof

De raadkamer in Brugge moet nu oordelen over ontvankelijkheid van de klacht. Volgens haar advocaat Joris van Cauter is de klacht ontvankelijk en hij vroeg aan de raadkamer om een prejudiciële vraag in te dienen bij het Grondwettelijk Hof daarover. “De Belgische wet laat toe om een klacht in te dienen tegen een niet-Belg voor feiten die in het buitenland gepleegd zijn. Bij verkrachting, moord en doodslag moet de verdachte niet in België worden aangetroffen op het moment van de klacht. Bij verkrachting kan het enkel als ook de verdachte zich in België bevindt. Maar volgens ons hoort verkrachting ook tot het rijtje van zware misdrijven zoals moord, doodslag en gijzeling. Wij willen dat het Grondwettelijk Hof daarover oordeelt”, zei de advocaat.

Aan de andere kant zijn ze van oordeel dat de klacht onontvankelijk is, “omdat het wetboek die mogelijkheid simpelweg niet voorziet bij verkrachting in het buitenland”, zegt meester Virginie Cottyn. “Bovendien slaat deze hele procedure nergens op. Mijn cliënt is in Frankrijk al twee keer buiten vervolging gesteld. Dit is als het ware een beroep tegen een uitspraak in beroep.”

“Wens ik niemand toe”

Sand Van Roy zelf was ook aanwezig in de raadkamer woensdag. “Het voelde goed om eindelijk eens fatsoenlijk gehoord te worden”, zegt ze. “In Frankrijk had ik dat gevoel helemaal niet. Deze zaak weegt al vier jaar op mijn leven en dat is vreselijk slopend. Ik wens dit niemand toe. Ik heb nog steeds geloof in het gerecht, maar niet in bepaalde figuren binnen het gerecht. Ik ben in de Franse en Britse pers voor ‘geflipte hoer’ versleten, maar daarvoor heb ik veroordelingen van journalisten bekomen. Dus het gerecht werkt.”

De acteercarrière van de Hasseltse staat momenteel op een laag pitje. “Ik focus mij momenteel volledig op mijn studies rechten aan de Open Universiteit in Nederland. If you can’t beat them, join them(lacht) Ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik ben wel nog bezig met een klein filmproject met studenten, maar dat is het zowat.” Geld boeit van Roy naar eigen zeggen niet. “Ik vraag enkel een vergoeding voor mijn advocaat. Verder wil ik enkel dat gerechtigheid geschiedt.”

 

Artikel uit Het Nieuwsblad, 28 september 2022

 

Lees meer
De Morgen, 30 juni 2022

Rechter verbiedt padel op zondag en ‘s avonds in Brugse club wegens geluidshinder

De Brugse burgerlijke rechtbank heeft in kortgeding beslist dat in een Brugse tennisclub ‘s avonds en op zondag geen padel meer mag worden gespeeld. De buren waren naar de rechter gestapt omwille van geluidshinder. Bij metingen in hun woning werden pieken tot meer dan 70 decibel vastgesteld

 

KTC Azalea is al sinds 1942 gevestigd in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. De tennisclub beschikte over zes tennisvelden, maar besliste in 2018 een tennisterrein om te vormen tot twee padelterreinen. Een jaar later werd bij KTC Azalea nog een derde padelveld aangelegd. Sindsdien klagen twee buren over geluidsoverlast. Daarbij merkten ze onder andere op dat padel in tegenstelling tot tennis ook tijdens de winter en tot in de late uurtjes gespeeld wordt.

 

De betrokken partijen probeerden de afgelopen jaren te onderhandelen over een oplossing. Zo werd de mogelijkheid onderzocht om een geluidsmuur te plaatsen. Uiteindelijk kwam het niet tot een minnelijke regeling, waarna de buren op 25 april 2022 naar de kortgedingrechter stapten. Tegelijk werd ook een procedure ten gronde opgestart.

De buren eisten het stilleggen van de padelactiviteiten, zolang die niet in een afgesloten, geïsoleerde ruimte plaatsvinden. Ondergeschikt werd gevraagd om padel enkel toe te laten op weekdagen van 10 tot 18 uur. KTC Azalea wierp op dat over dergelijke maatregelen door de rechter ten gronde beslist moet worden, maar de kortgedingrechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van hoogdringendheid.

 

Begin april werd in de woning van de buren een geluidsmeting gehouden. Bij normaal spelverloop werd 50 tot 60 decibel vastgesteld, maar tijdens hevige rally’s kon dat oplopen tot 65 decibel. Er werden zelfs pieken boven 70 decibel vastgesteld. Als er niet gespeeld wordt, gaat het om 40 à 45 decibel.

Volgens de rechter is er dus wel degelijk sprake van geluidshinder. In die omstandigheden werd beslist dat op weekdagen enkel nog padel mag gespeeld worden van 10 uur tot 19 uur. Op zaterdag moet al om 16 uur gestopt worden. Op zon- en feestdagen zal in afwachting van de uitspraak ten gronde voorlopig helemaal niet meer gespeeld mogen worden. Als de beslissing niet wordt nageleefd, moet de club per terrein en per overtreding een dwangsom van 1.000 euro betalen. Ondertussen werd ook een deskundige aangesteld om de situatie ter plaatse te onderzoeken.

Artikel uit De Morgen, 30 juni 2022

Foto: Thinkstock

Lees meer

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid