De wetgever moet voorzien in een doeltreffende en preventief rechtsmiddel bij langdurige opsporingsonderzoeken

Media

3 februari 2022

ARREST 15/2022: De wetgever dient te voorzien in een doeltreffend preventief rechtsmiddel voor de verdachte in een opsporingsonderzoek om een langdurig strafonderzoek te versnellen.

 

Naar aanleiding van twee prejudiciële vragen die werden gesteld door de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Gent heeft het Grondwettelijk Hof in het arrest van 3 februari 2022 geoordeeld dat artikel 136, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, een schending inhoudt van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie (artikelen 10 en 11 van de Grondwet), in samenhang gelezen met het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel (artikel 13 EVRM), in zoverre het niet voorziet in een daadwerkelijk preventief rechtsmiddel voor de verdachte, dat erop gericht is een lopend opsporingsonderzoek te doen versnellen, indien dat onderzoek na een jaar niet is afgesloten.


Het is aan de wetgever om een dergelijk rechtsmiddel in te voeren. Hierbij dient de wetgever in het bijzonder erover te waken dat het doeltreffend is en dat de maatregelen die kunnen worden  genomen in het kader van een langdurig strafrechtelijk onderzoek, specifiek gericht zijn op het bespoedigen van de voortgang van het lopende onderzoek. In afwachting van het optreden van de wetgever, komt het toe aan de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent een einde te maken aan de ongrondwettigheid, door artikel 136, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering bij analogie toe te passen in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

Van Cauter Advocaten heeft in deze procedure de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Gent verzocht twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof en is tussengekomen in de procedure voor het Grondwettelijk Hof waar zij het Hof verzocht vast te stellen dat artikel 136 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, schendt.

Laatste publicaties

VRT NWS, 26 mei 2023

Advocaten Reuzegommers: "Rechtvaardig arrest"

De advocaten van de Reuzegommers reageren over het algemeen tevreden. "Dit is een rechtvaardig arrest, gebaseerd op feiten", zegt meester Joris Van Cauter. "De rechter heeft geoordeeld dat het een tragisch ongeval was, waar geen kwaad opzet mee gemoeid was."

"Mijn eerste reactie is dat het een evenwichtige en beredeneerde uitspraak is, boven de oorlogstaal die we de afgelopen maanden en jaren gehoord hebben", klinkt het bij John Maes.

"Afsluiten zal voor mijn client nooit lukken", zegt ook Walter Damen. "Dat is iets wat ik het laatste jaar enorm heb gemerkt, alsof die jongens geen spijt zouden hebben. Alsof ze daar niet mee zouden inzitten. Ik kan u verzekeren: mijn client zal dit heel zijn leven meedragen, hij zal er elke dag mee opstaan en elke avond mee gaan slapen."

 

VRT NWS Live blog, 26 mei 2023

Liveblog - Reuzegommers krijgen werkstraffen, advocaat familie Sanda Dia: "Er is recht gesproken, maar het zal nooit genoeg zijn" | VRT NWS: nieuws

Lees meer
Het Nieuwsblad, 24 mei 2023

Vier jaar cel voor “beursgoeroe” die 2,4 miljoen euro van klanten verspeelde: “Ik wou niemand oplichten”

Een 57-jarige Kortrijkzaan is veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer oplichting. Hij overtuigde tientallen investeerders om geld te investeren dat hij zou beleggen, maar raakte alles kwijt. Zeven personen die werden gedagvaard als tussenpersoon werden vrijgesproken.

“Ik wilde absoluut niet dat het zo liep. Het was nooit mijn bedoeling mensen op te lichten. Ik was 7 op 7 en 24 op 24 bezig met de beurs en wilde geld voor hen verdienen. Er waren dagen dat ik tot 10.000 euro verdiende om dan op een dag alles te verliezen. Ik geraakte gewoon in een tunnelvisie.”

De spijt van de 57-jarige Frederic G. uit Kortrijk klonk oprecht. Maar toch. Voor de burgerlijke partijen was het een wrang betoog. Zo’n 70 mensen hadden de man geld toevertrouwd. Geld waarmee hij op de beurs ging spelen, geld dat hij uiteindelijk verspeelde. Veel geld, zo’n 2,4 miljoen euro in het totaal.

Beursgoeroe

Het levert de man nu een celstraf van vier jaar op. De rechter legde de man een beroepsverbod op van 10 jaar. Daarnaast wordt een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro verbeurdverklaard. Zeven andere personen, waaronder zijn ex, werden vrijgesproken. Zij fungeerden als tussenpersonen die op zoek gingen naar de investeerders. “Ik was degene die de beleggingen deed en het geld verloor. Niemand anders treft hier schuld”, had G. hen uit de wind gezet.

Hoe de man zo’n fortuin kon verspelen? “Hij deed zich voor als beursgoeroe, maar dat was niet zo”, aldus een advocaat. Het Openbaar Ministerie omschreef het zo. “Hij sprak over zijn successen en bewees die met cijfers, grafieken en getuigenissen.”

OCMW-uitkering

Die successen deden hem uiteindelijk ook de das om. Riante loft, dikke Porsche en dure uitjes zorgden ervoor dat het gerecht argwaan kreeg. De man leefde namelijk van een uitkering van het OCMW. In 2012 was hij ziek geworden. In die tijd zocht hij een manier om cash te verdienen en traden op de beurs leek te werken.

Dat draaide dus helemaal anders uit. G. werd nu veroordeeld voor onder meer oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. “Ik geloof nog steeds dat hij wel kon traden en dat het niet van het begin af aan opgezet spel was. De rapporten die hij voorlegde van de winsten liet ik zelfs nog nakijken door iemand met kennis van zaken en die was onder de indruk. Of ik mijn geld zal terugzien? Ik denk het niet. Ik verwijt hem vooral dat hij tot op het einde bleef nieuw geld aanvaarden van anderen. Vanaf nu investeer ik gewoon in vastgoed”, getuigde Jean Loyens uit Genk, een van de slachtoffers.

Van Cauter Advocaten stond in deze zaak één van de beklaagden bij die werd vrijgesproken.

 

Artikel uit Het Nieuwsblad, 24 mei 2023

Lees meer

Wij gebruiken cookies

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de cookies. Voor meer informatie, zie ons privacy- en cookiesbeleid